Friday, July 29, 2016

2017 Intake


It is time for 2017 AzZahra Kids Pre-school Registration.

We have commenced taking applications for enrolment for the following programmes:

a) K1 / K2 - Children born 01/01/2011 to 31/12/2012
b) Pre-K - Children born 01/01/2013 to 31/12/2013

Limited vacancies (16 kids per class)
Half day and full day care services available

For general inquiries about AzZahra Kids programme, please call 012-4267992 / 04-2820992 or email to us at admin@azzahrakids.com

Tuesday, October 13, 2015

Klinik Membaca

Kurang tiga (3) bulan, sesi persekolahan 2016 akan bermula. Tetapi masih ada anak-anak yang akan memasuki Tahun 1 tidak dapat membaca atau tidak boleh membaca dengan lancar. Maka ramai ibu bapa yang bimbang anak mereka akan ketinggalan apabila di Tahun 1 nanti. Perkara ini dikongsi dengan guru-guru di AzZahra Kids.
Bagi membantu ibu bapa dan anak-anak yang bukan dari pelajar-pelajar AzZahra Kids, pihak pengurusan telah bersetuju mengadakan ‘Klinik Membaca’. Maklumat lanjut program seperti di bawah:
Tempoh: November & Disember 2015
Masa: 5.00 ptg - 6.30 ptg atau 6.30 ptg - 8.00 mlm
Hari: Selasa & Khamis
Kumpulan sasaran: Kanak-kanak berumur 6 tahun
Kelebihan:
a) Ujian tahap membaca - Percuma
b) Buku suku kata
c) Kumpulan kecil
d) Pengajaran secara ‘one-to-one'
Daftar sekarang, hubungi 04-2820992 atau 012-4267992.

Thursday, August 20, 2015

2016 Registration

It is preschool registration time. 

Our Programme:
a) Pre-K for children age: 4 years old
b) K1 for children age: 5 years old
c) K2 for children age: 6 years old

Preparation for 2016 Registration
To register you child in AzZahra Kids, you need to prepare the following documents for submission:
a) 3 passport sized photographs
b) Father's NRIC - a copy both sides
c) Mother's NIRC - a copy both sides
d) Child's birth certificate - a copy
e) Child's Immunisation Record - a copy

Please register early as limited places are available (maximum 16 children per classroom).
For more info please call, 04-2820992 or 012-4267992. 

Wednesday, December 31, 2014

2015 Term 1 Start Date

In lieu of the announcement made by the Ministry of Education dated 29th December 2014, the 2015 Term 1 start date - there are no change to the date of commencement:

Date: 5th January 2015
Day: Monday

Principle
AzZahra Kids Kindergarten

Thursday, December 18, 2014

Kosa Kata: Tahap 2

Bijak Baca - AzZahra Kids Tahap 2
Bank Kata:
pada, pagi, pula, pasu, raga, pipi, hari, baru, biru, bapa, api, paku, Rabu, Rina, dari
Bank kata:
sama, sari, Sara, rasa, Rita, pipi, Siti, suka, kata, tiga, rusa, susu, tali, satu, raja
Bank kata:
bawa, lawa, raya, saya, kayu, layu, kaya, sawa, jawi, sawi, bayi, Hawa, buru, laju, puji
Bank kata:
bola, foto, lori, kota, roti, topi, kera, keli, peti, peta, tebu, tepi, beca, keju, meja

Tuesday, December 16, 2014

Percaya Kepada Rasul

Diceritakan bahawa terdapat seramai 124,000 orang nabi dan 313 orang daripadanya ialah rasul. Rasul-rasul ini diutuskan oleh Allah untuk memimpin dan memandu umat pada zaman mereka supaya mentauhidkan Allah, melaksanakan suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. 

Daripada 313 orang rasul ini 25 orang daripadanya adalah wajib diketahui oleh umat Islam. Mereka ialah 

Namun begitu, hanya lima orang rasul sahaja yang layak menerima gelaran Ulul 'Azmi iaitu rasul pilihan dan agung. Mereka yang terpilih ialah:
a) Nabi Muhammad S.A.W.
b) Nabi Ibrahim a.s.
c) Nabi Musa a.s.
d) Nabi Isa a.s.
e) Nabi Nuh a.s.

Friday, October 17, 2014

2015 Preschool Calendar

Click here to view 2015 AzZahraKids Preschool Calendar.

AzZahra Kids Development Centre reserves its right to change or amend this calendar at any time and without notice.