Wednesday, August 29, 2012

Bijak Baca Huruf Vokal

Mengenal dan menyebut huruf vokal (A, E, I, O, U).
Kenal pasti bunyi huruf vokal (A, E, I, O, U).

Vokal A
A untuk awan, api, air, ayam, atas, atap.

Vokal I
I untuk ibu, ikan, ikat, inai, isi, itik.
 
O untuk obor, Ogos, opah, oren, otak, otot.