Tuesday, September 11, 2012

Huruf Hijaiyyah

Huruf Hijaiyyah 
Terdapat 29 huruf hijaiyyah tunggal ke semuanya. Huruf-huruf ini adalah asas kepada bacaan al-Quran dan juga tulisan jawi.