Sunday, September 16, 2012

Shapes


Recognising shapes (Nursery / Pre-Kindergarten)
a) circle - bulatan
b) square - segi empat sama
c) triangle - segi tiga
d) rectangle - segi empat tepat