Tuesday, September 10, 2013

Malaikat & Tugasnya

Rukun Iman ke-2: Percaya kepada Malaikat.

Malaikat yang wajib diketahui:
Wajib bagi setiap Mukmin dan Mukminah mengetahui sebanyak 10 malaikat iaitu Jibril a.s., Mikail a.s., Israfil a.s., Izrail a.s., Munkar a.s., Nakir a.s., Raqib a.s., Atid a.s., Ridwan a.s. dan akhir sekali Malik a.s.