Tuesday, December 16, 2014

Percaya Kepada Rasul

Diceritakan bahawa terdapat seramai 124,000 orang nabi dan 313 orang daripadanya ialah rasul. Rasul-rasul ini diutuskan oleh Allah untuk memimpin dan memandu umat pada zaman mereka supaya mentauhidkan Allah, melaksanakan suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. 

Daripada 313 orang rasul ini 25 orang daripadanya adalah wajib diketahui oleh umat Islam. Mereka ialah 

Namun begitu, hanya lima orang rasul sahaja yang layak menerima gelaran Ulul 'Azmi iaitu rasul pilihan dan agung. Mereka yang terpilih ialah:
a) Nabi Muhammad S.A.W.
b) Nabi Ibrahim a.s.
c) Nabi Musa a.s.
d) Nabi Isa a.s.
e) Nabi Nuh a.s.